BESIX Infra en Belasco dragen bij tot de aanleg van duurzame wegen In samenwerking met de  Universiteit Antwerpen, het Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en de Administratie Wegen en Verkeer (AWV), werkt BESIX Infra al enkele jaren mee aan een onderzoeksproject om het effect van recyclage-asfalt in toplagen beter te kunnen inschatten. BESIX Infra en haar dochteronderneming Belasco verleenden onder meer hun medewerking om de asfaltvarianten, waarin gerecycleerde materialen verwerkt zitten, te creëren voor de vele labotesten die tijdens dit onderzoek werden uitgevoerd. Na de laboratoriumfase was het tijd om de varianten in reële condities te testen. Om dit te kunnen doen werd er een proefproject gedefinieerd dat vandaag van start ging. Het gaat over de gewestweg N123 Retie-Kasterlee, waar de toplaag vernieuwd moet worden.

BESIX Infra legt er drie proefvakken:

1. 150m met klassiek asfalt zonder recyclage

2. 150m met een toplaag met 20% recyclage

3. 150m met een toplaag met 40% recyclage maar met toevoeging van een zgn. verjongingsolie aan de bitumen (het verjongingsmiddel regenereert het oudere bindmiddel van het asfaltgranulaat en laat dus toe het percentage van recyclage-asfalt in de toplagen te verhogen).

Samen met alle partners wordt de komende maanden de vergelijking gemaakt.

Member of     logo