Belasco staat garant voor een onberispelijke kwaliteit van alle asfaltmengsels. Jarenlange expertise, een perfecte vakkennis en een absolute toewijding van alle betrokken mensen zorgt er voor dat we deze belofte keer op keer kunnen waarmaken. Dit aangevuld met de nodige administratieve tools en software-oplossingen maken van ons een ijzersterke partner voor kleine- en middelgrote asfaltwerken.

Zowel de korrelverdeling als het bindmiddelgehalte zijn parameters die bij Belasco permanent en minutieus ‘op de korrel’ worden genomen. Onder supervisie van COPRO (Controle van producten) testen we de kwaliteit van onze mengsels door ze te conditioneren; in een bepaalde hoedanigheid te brengen. Zo kunnen we testen uitvoeren op onder meer watergevoeligheid (duurzaamheid) en verdichtingsgraad (volume nodig voor de klant).
De grondstoffen van waaruit wij vertrekken zijn steenslag, zand, vulstof en (elastomeer)bitumen. Wij verwerken hen tot mengsels die finaal zullen resulteren in het asfalt waarmee we onze wegen verharden. Belasco produceert eigen elastomeerbitumen op 2 sites, welke gebruikt worden voor de toplaag, het zogenaamde fluisterasfalt, van zwaar belaste wegen (autostrades en nationale wegen).

Voor Belasco is een strenge bewaking van de kwaliteit van de asfaltmengsels legio. Met een hoofd-kwaliteitslaboratorium in Bilzen en 3 extra zelfcontrolelabo’s, die tijdens het productieproces extra controles uitvoeren, is de structuur hiervoor alvast voorzien.